Do końca lutego limity te były niższe i wynosiły odpowiednio 3960,20 zł i 7354,50 zł.
To efekt tego, że zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2021 r. wyniosło 5995,09 zł, czyli ponad 337 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (5657,30 zł).