Odpowiedź

Nowy okres niezdolności do pracy rozpoczętej 1 lutego 2022 r. zalicza się do poprzedniego okresu zasiłkowego, który otworzył się w grudniu 2021 r., jeszcze zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. Co do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za luty br., to należy ją ustalić na nowo, z okresu od lutego 2021 do stycznia 2022 r., z uwzględnieniem zmiany wynagrodzenia od stycznia 2022 r.