Do końca stycznia samorządy mogą składać wniosek o dofinansowanie z programu "Opieka 75 plus" – przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zwraca uwagę, że w tegorocznej edycji programu gminy mogą otrzymać większe dofinansowanie.

Celem programu "Opieka 75 plus" jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Do skorzystania z najnowszej edycji programu zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Program jest adresowany do gmin do 60 tys. mieszkańców. Do końca stycznia można złożyć wniosek. Co istotne, w tegorocznej edycji zwiększyliśmy do 60 proc. dofinansowanie. To niezmiernie ważne, aby otoczyć opieką osoby starsze, potrzebujące tego wsparcia" – podkreśla minister.

Szefowa MRiPS zwraca uwagę, że liczba seniorów korzystających z programu stale rośnie.

"Zapewnienie pomocy osobom starszym, zwłaszcza z małych gmin jest niezmiernie istotne, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie ubiegłoroczną edycją programu. Dzięki tegorocznej edycji wsparciem będzie można objąć nie tylko osoby, które już wcześniej korzystały z programu i będą go kontynuowały, ale też osoby starsze, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych" – powiedziała Maląg.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu, uzyskają finansowe wsparcie do 60 proc. przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej w zakresie realizacji usług opiekuńczych.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska