Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. wyniosą 1211,28 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Tym samym będą wyższe o 135,60 zł od tych obowiązujących w roku ubiegłym. Informowaliśmy o tym w DGP 1/2022 („Większe obciążenia dla przedsiębiorców od nowego roku”).
Grafika dyżur z ekspertami ZUS. Polski Ład / Dziennik Gazeta Prawna
Podwyżka obciążeń może być jednak jeszcze większa, bo te wyliczenia, jak pisaliśmy poniżej, nie obejmują składki zdrowotnej. Zasady jej opłacania za sprawą Polskiego Ładu zostały całkowicie przemodelowane. Jej wysokość będzie teraz zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Podstawę jej wymiaru - co do zasady - będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców odprowadzających ryczałtowy podatek będzie ona ustalana progresywnie na podstawie uzyskiwanych przychodów. Nie będzie też już można jej odliczyć od podatku na obowiązujących do tej pory zasadach.
Terminy zapłaty składek (na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnej) nie są jednak takie same i przedsiębiorcy mogą mieć trudności związane z ich ustaleniem. Zapytaliśmy więc ZUS, od kiedy przedsiębiorca musi zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne w nowej wysokości.
- Składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność w nowej wysokości obowiązują od stycznia do grudnia danego roku. Tak wynika z art. 18 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.). Przedsiębiorcy powinni je zatem opłacić i rozliczyć jak zwykle w lutym za styczeń tego roku - wskazuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Ten schemat będzie się powtarzał w kolejnych miesiącach.
Od kiedy jednak przedsiębiorca musi płacić składkę zdrowotną w nowej wysokości (w związku ze zmianami zawartymi w Polskim Ładzie)?
- Gdy prowadzący działalność opłaca podatek według skali lub liniowo, podstawę wymiaru i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach ustali dopiero za luty 2022 r. (zapłata w marcu). Za styczeń 2022 r. (zapłata w lutym) składkę opłaci na dotychczasowych zasadach. Pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność są zobowiązane do opłacania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach, począwszy od stycznia 2022 r. (zapłata w lutym) - wskazuje rzecznik ZUS.
Organ rentowy przypomina jednocześnie, że dla większości płatników zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne.
Do 15. dnia następnego miesiąca będą je opłacać i rozliczać za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, a do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).