Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r. wyniosą 1211,28 zł (bez składki zdrowotnej i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym). Tym samym będą wyższe o 135,60 zł od tych obowiązujących w roku ubiegłym. Informowaliśmy o tym w DGP 1/2022 („Większe obciążenia dla przedsiębiorców od nowego roku”).
Podwyżka obciążeń może być jednak jeszcze większa, bo te wyliczenia, jak pisaliśmy poniżej, nie obejmują składki zdrowotnej. Zasady jej opłacania za sprawą Polskiego Ładu zostały całkowicie przemodelowane. Jej wysokość będzie teraz zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Podstawę jej wymiaru - co do zasady - będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców odprowadzających ryczałtowy podatek będzie ona ustalana progresywnie na podstawie uzyskiwanych przychodów. Nie będzie też już można jej odliczyć od podatku na obowiązujących do tej pory zasadach.