Od 4 stycznia br. można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego, czyli specjalnego świadczenia, które ma łagodzić skutki rosnących cen energii elektrycznej i żywności. Regulująca zasady uzyskania takiej pomocy finansowej ustawa z 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) wprowadziła też zmiany w kilku innych aktach prawnych, w tym m.in. w ustawie z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1842 ze zm.), a konkretnie w jej art. 2 ust. 2.
– Zmiana tego przepisu jest co do zasady korzystna dla osób niepełnosprawnych, bo polega na dopisaniu dodatku osłonowego do listy dochodów, które są wyłączone z kryterium uprawniającego do świadczenia uzupełniającego – mówi dr Agnieszka Dudzińska z Uniwersytetu Warszawskiego.