Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać dość liczne zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Dotyczą one m.in. wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu lub ustalania okresu zasiłkowego. Ustawodawca przewidział jednak przepisy przejściowe dla osób, które na przełomie roku będą przebywały na zasiłkach. Zmiany ich nie obejmą, dopóki okres niezdolności do pracy będzie nieprzerwany.
Płatnik albo ZUS