Rolnicy nie mogą się doczekać przepisów umożliwiających im powrót z ZUS do KRUS. Nowelizacją są zainteresowani przede wszystkim sołtysi i osoby służące ochotniczo w straży pożarnej, które z racji otrzymywanego symbolicznego wynagrodzenia za pracę zostały przeniesione z KRUS do ZUS.
Sejm nie miał żadnych wątpliwości, żeby ta grupa osób mogła wrócić do systemu rolniczego. Okazuje się jednak, że przyjęte przez posłów przepisy można czytać na kilka sposobów i w efekcie nikt nie wie, na jakich zasadach osoby te będą ubezpieczone w KRUS. Co więcej, nowe przepisy mogą okazać się niegodne z konstytucją. Na szczęście ustawą zajmie się jeszcze Senat, ten więc będzie mógł poprawić błędy posłów. Ale tak nie powinno być.
Od lat pojawiają się pomysły dotyczące zmiany zasad polskiej legislacji. Bo to, że należy je zmienić, nikt nie ma wątpliwości. Efektów tymczasem nie widać, za to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają coraz więcej pracy. Tylko w 2013 roku wpłynęło łącznie 480 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych. W porównaniu z 2012 rokiem o 15 proc. wzrosła liczba spraw kierowanych do TK, m.in. przez sądy, rzecznika praw obywatelskich czy prokuratora generalnego. Może więc pora na porządki w Sejmie.