Postanowiliśmy w poniższym artykule omówić jak Polski Ład wpłynie na zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych.

Spora część przedsiębiorców chociaż raz w życiu zatrudniała w swojej firmie osobę zatrudnioną na etacie w innej firmie w formie umowy zlecenia. Sposób opłacania składek w przypadku wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń przy umowie zleceniu zależy od warunków występujących przy umowie o pracę. Istotnym jest, czy pensja pracownika jest niższa od minimalnej czy też pracownik ten osiąga minimalne wynagrodzenie. Z zatrudnianiem zleceniobiorców przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń możemy spotkać się m.in. wśród pracowników służby zdrowia, gastronomii, hotelarstwie i wielu innych..

Przypomnijmy, iż stawki od stycznia 2022 roku ulegną zmianom, w przypadku umów o pracę minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010.00 brutto zł, a w przypadku umowy zlecenia stawka godzinowa z 18.30 zł/h brutto w 2021 roku wzrośnie do poziomu 19.70 zł/h brutto.

W poniższym artykule dokonamy porównań wynagrodzenia przy stawce godzinowej, a także pełnej przyjmując iż zleceniobiorca, którego chcemy zatrudnić pracuje już na etacie w innej firmie zarabiając co najmniej minimalną krajową. Przypadek zasługujący na omówienie dotyczy zarówno osób zatrudnionych, które zawarły z własnym pracodawcą dodatkową umowę zlecenie. Od takich umów obowiązkowo opłaca się składkę zdrowotną, która w wyniku nadchodzących zmian będzie obciążeniem realnie wyższym. Wszystko za sprawą zlikwidowania możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7.75%.

Część przedsiębiorców w umowach zlecenia stosuje stawkę godzinową. Możemy spotkać się ze stawką brutto, a także ze stawką netto za godzinę wykonanego zlecenia. Przy wynagrodzeniu brutto 25.00 zł/h w 2021 r. oraz identycznej stawce w 2022 r. stosując koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, wynagrodzenie będzie kształtowało się na poziomie:

ikona lupy />

Podsumowując składka zdrowotna odliczona w wysokości 7.75% w 2022r. nie obniży już zaliczki na podatek, a zatem obciążenia wobec urzędu skarbowego będą wyższe niż dotychczas, a zleceniobiorca otrzyma mniejsze wynagrodzenie.

Jak wskazuje poniższa tabela w umowach, w których występuje stawka brutto obniży się wynagrodzenie zleceniobiorcy.

netto 2021 brutto 2021
16,93 zł 19,70 zł
17,20 zł 20,00 zł
18,11 zł 21,00 zł
19,02 zł 22,00 zł
19,93 zł 23,00 zł
20,84 zł 24,00 zł
21,75 zł 25,00 zł
21,66 zł 26,00 zł
22,57 zł 27,00 zł
23,48 zł 28,00 zł
24,39 zł 29,00 zł
25,30 zł 30,00 zł
netto 2022 brutto 2022
14,93 zł 19,70 zł
15,20 zł 20,00 zł
16,11 zł 21,00 zł
17,02 zł 22,00 zł
17,93 zł 23,00 zł
18,84 zł 24,00 zł
19,75 zł 25,00 zł
19,66 zł 26,00 zł
20,57 zł 27,00 zł
21,48 zł 28,00 zł
22,39 zł 29,00 zł
23,30 zł 30,00 zł

Przykładowo 100h pracy ze stawką 25.00 zł/h brutto, powoduje iż strata w dotychczasowym wynagrodzeniu zleceniobiorcy będzie wynosiła 194 zł. Sytuację tą przedstawia następująca tabela:

ikona lupy />


W interesie zleceniobiorców chcących utrzymać dotychczasowy poziom dochodu koniecznym jest renegocjowanie w tym zakresie postanowień umowy.

Stosując stawkę netto za godzinę pracy zleceniobiorcy będziemy mieć odwrotną sytuację. W przypadku stawki netto najbardziej odczuje to zleceniodawca. Oto przykład: Przy wynagrodzeniu netto 17.50 zł/h w 2021 r. oraz identycznej stawce w 2022 r. stosując koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, wynagrodzenie będzie kształtowało się na poziomie:

ikona lupy />


Skutek pozostania przy tej samej stawce netto jest taki, iż zleceniodawca zmuszony jest do dostosowania wysokości stawki brutto za 1 godzinę przez co poniesie większy koszt związany ze wzrostem wynagrodzenia brutto. Kształtowanie stawki brutto przy jednakowej kwocie netto przedstawia poniższa tabela:

netto 2021 brutto 2021
16,00 zł 18,68 zł
17,00 zł 19,78 zł
17,50 zł 20,33 zł
18,00 zł 20,88 zł
18,30 zł 21,21 zł
18,50 zł 21,43 zł
19,00 zł 21,98 zł
19,50 zł 22,53 zł
20,00 zł 23,08 zł
netto 2022 brutto 2022
16,00 zł 20,88 zł
17,00 zł 21,98 zł
17,50 zł 22,53 zł
18,00 zł 23,08 zł
18,30 zł 23,41 zł
18,50 zł 23,63 zł
19,00 zł 24,18 zł
19,50 zł 24,73 zł
20,00 zł 25,28 zł

Ponownie jak w poprzednich przykładach składka zdrowotna odliczona w wysokości 7.75% w 2022r. nie obniży już zaliczki na podatek, a zatem obciążenia wobec urzędu skarbowego, ale jednocześnie wobec zakładu ubezpieczeń społecznych będą wyższe niż dotychczas.

Przykładowo 100h pracy ze stawką 17.50 zł/h netto, spowoduje wzrost kosztów po stronie zleceniodawcy w wysokości 206,59 zł. Sytuację tą przedstawia następująca tabela:

ikona lupy />

Zapraszamy zleceniodawców do wspólnych negocjacji by w roku 2022 nie być zaskoczonym zapisami umowy przechodzącej na rok następny. Niestety Ustawodawca nie zapewnił stronom poszanowania swobody kształtowania postanowień umowy.

Monika Kierys, specjalista ds. kadr i płac w kancelarii Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki sp. z o.o.