Jednym z celów nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych, jaka została dokonana ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw, było ułatwienie i przyspieszenie odzyskiwania zaległości składkowych i nienależnie pobranych świadczeń przez ZUS. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Możliwości organu będą większe również dlatego, że będzie wypłacał także dodatkowe świadczenia.