Ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która częściowo weszła w życie 18 września 2021 r., znowelizowano wiele uregulowań dotyczących sytuacji prawnej płatników i ubezpieczonych. Spośród wprowadzonych zmian na szczególną uwagę zasługuje nowelizacja przepisów dotyczących umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Prawo do ubiegania się o tę ulgę zyskały osoby, w stosunku do których ogłoszono upadłość konsumencką. ZUS, podobnie jak w innych przypadkach ubiegania się o umorzenie, nie ma obowiązku takiego wniosku uwzględnić.
Całkowita nieściągalność jako warunek