Zgodnie art. 87 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli ZUS ma prawo:
Inspektor kontroli ZUS wykorzystuje dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek.