Zatrudniam kilka osób do prac wykończeniowych w prywatnych mieszkaniach. Realizujemy projekty przygotowane zazwyczaj przez architekta wnętrz. Czy można uznać, że zatrudnione przeze mnie osoby wykonują umowy o dzieło?

Odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług ma zasadnicze znaczenie dla ZUS. Wykonywanie umowy o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych w przeciwieństwie do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Zawieranie umów o dzieło było więc kiedyś powszechną praktyką pracodawców stosujących swoistą optymalizację składkową. Obecnie w związku z lepszą sytuacją na rynku pracy jest to mniej akceptowane nie tylko przez ZUS, lecz także przez samych pracowników.