Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec sierpnia br. wyniosła 5,8%, czyli pozostała bez zmian wobec lipca br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu 2020 r. stopa ta wyniosła 6,1%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2021 r. wyniosła 960,8 tys. wobec 974,9 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 028 tys. przed rokiem.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS) opublikowanych na początku września br. wynikało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. nie zmieniła się m/m i wyniosła 5,8%.