Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomiast mają czas do końca października - poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

ZUS przestrzegł, że jeśli uczniowie i studenci się spóźnią - stracą świadczenie.

Zakład przypomniał, że renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Dzieci, które nadal się kształcą, dostaną rentę do końca nauki, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat.

"Jeśli urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie jest wypłacane do końca roku akademickiego" - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski w komunikacie przesłanym PAP.

Z informacji Zakładu wynika, że ZUS wypłaca świadczenie w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dostają je co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego, czyli do września. Dlatego zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października - informuje ZUS.

"To potwierdzenie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli nie zostanie dostarczone do ZUS w terminie, wypłata renty będzie wstrzymana. Nie trzeba co roku przedstawiać informacji o dalszej nauce, gdy szkoła lub uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze jej całkowity czas" - zaznaczono w komunikacie.

Podkreślono, że ważne jest również to, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. "Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Takie nienależnie świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami" - przestrzegł Zakład.