Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, którą na ostatnim posiedzeniu Sejmu przegłosowali posłowie. Najważniejsze z zawartych w niej modyfikacji mają przynieść obniżenie kosztów obsługi sztandarowego programu rządu. Taki jest bowiem cel przeniesienia jego realizacji z samorządów do ZUS, wprowadzenia obowiązku składania wniosków przez internet oraz odejścia od wypłacania świadczenia w gotówce.
W trakcie prac nad ustawą posłowie opozycji wskazywali, że wprowadzane zmiany uderzą w najbardziej potrzebujące pomocy rodziny, które często są wykluczone cyfrowo i do tej pory ubiegały się o świadczenie wychowawcze w formie tradycyjnej. Podkreślali też, że pracę może stracić kilka tysięcy pracownikówsamorządowych, którzy zostali zatrudnieni specjalnie do tego, aby zajmować się programem 500+. W związku z tym zgłaszali poprawki, sprowadzające się w większym lub mniejszym stopniu do zachowania dotychczasowych przepisów. Jednak wszystkie zostały odrzucone.