Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać tylko elektronicznie. Ich rozpatrzeniem i przyznaniem pieniędzy zajmie się ZUS, a nie gmina.

Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, którą na ostatnim posiedzeniu Sejmu przegłosowali posłowie. Najważniejsze z zawartych w niej modyfikacji mają przynieść obniżenie kosztów obsługi sztandarowego programu rządu. Taki jest bowiem cel przeniesienia jego realizacji z samorządów do ZUS, wprowadzenia obowiązku składania wniosków przez internet oraz odejścia od wypłacania świadczenia w gotówce.
W trakcie prac nad ustawą posłowie opozycji wskazywali, że wprowadzane zmiany uderzą w najbardziej potrzebujące pomocy rodziny, które często są wykluczone cyfrowo i do tej pory ubiegały się o świadczenie wychowawcze w formie tradycyjnej. Podkreślali też, że pracę może stracić kilka tysięcy pracownikówsamorządowych, którzy zostali zatrudnieni specjalnie do tego, aby zajmować się programem 500+. W związku z tym zgłaszali poprawki, sprowadzające się w większym lub mniejszym stopniu do zachowania dotychczasowych przepisów. Jednak wszystkie zostały odrzucone.
Zgodnie z ustawą gminy będą kontynuować wypłacanie 500+ przyznanego na obecny okres świadczeniowy, który skończy się 31 maja 2022 r. Ponadto jeszcze do końca tego roku będą przyjmować wnioski od osób, którym np. urodziło się pierwsze lub kolejne dziecko w rodzinie. Natomiast od 1 stycznia przyszłego roku prowadzeniem postępowań w sprawie nowych wniosków zajmie się już ZUS, a od 1 lutego będzie przyjmować je od rodziców odnawiających swoje uprawnienia do świadczenia wychowawczego na kolejny okres jego wypłaty, który ruszy 1 czerwca 2022 r. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu