Nieco ponad pół roku zajęły prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, której głównym celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych oraz ujednolicenie niektórych rozwiązań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń. Ustawa czeka już na podpis prezydenta.
Zmiany przygotował resort rodziny, który w toku prac legislacyjnych poszedł na jedynie niewielkie ustępstwa względem pierwotnej propozycji. A w toku prac w parlamencie nie przeszła żadna istotna poprawka. Choć uwag było sporo – zaczynając od wątpliwości konstytucyjnych w kwestii czerwcowych emerytów przez uwagi dotyczące zmian w okresach zasiłkowych aż po obiekcje odnoszące się do przeliczania emerytur ze starego sytemu oraz wszystkich rent i emerytur z nowego systemu.