Sprawa dotyczy kobiety, która na początku czerwca 2020 r. zarejestrowała się jako bezrobotna z prawem do zasiłku. Do maja 2020 r. była zatrudniona na umowie zlecenia. W połowie czerwca złożyła w ZUS wniosek o postojowe za maj, ale organ rentowy jej odmówił. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że na dzień złożenia wniosku posiadała inny (niż umowa zlecenia) tytuł do ubezpieczeń społecznych. Kobieta złożyła odwołanie od decyzji ZUS, ale był on nieugięty i sprawa trafiła do sądu.
Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał odwołującej prawo do świadczenia.