Wprowadzenie takiego rozwiązania jest związane ze zmianami, jakie wchodzą w życie od przyszłego miesiąca. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), rodzice nie będą już mogli dostać wyprawki szkolnej składając papierowy wniosek. Obowiązywać będzie wyłącznie droga elektroniczna, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów: bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub portalu Emp@tia. Jednocześnie zakład przejmie od gmin obsługę programu i zajmie się przyjmowaniem wniosków, a także przyznawaniem 300+.
– Polacy coraz częściej korzystają z usług elektronicznych. Kiedy program „Dobry start” ruszał w 2018 r., 48 proc. wniosków złożono online. W 2020 r. ten odsetek wynosił 72 proc. – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, podczas wczorajszej konferencji poświęconej zmianom w programie.
Dodała, że również doświadczenia związane z pandemią pokazały, że ta droga komunikacji z urzędami jest coraz częściej wykorzystywana. – Dzięki cyfryzacji obsługa 300+ będzie szybsza, sprawniejsza i tańsza, bo w ciągu 10 lat pozwoli zaoszczędzić na jej kosztach 448 mln zł, co jest ważne z punktu widzenia budżetu państwa. Te pieniądze będą przeznaczone na inne programy, w tym na rodzicielski kapitał opiekuńczy – przekonywała minister Maląg. Jednocześnie zapewniła, że osoby, które mogą mieć trudności ze złożeniem wniosku online, otrzymają pomoc ze strony ZUS.
– Jesteśmy w pełni gotowi do realizacji nowego zadania. Na salach obsługi w oddziałach ZUS rodzice będą mogli przy asyście pracownika założyć profil na PUE ZUS. Zawarliśmy też porozumienia o współpracy z Pocztą Polską i KRUS, dzięki czemu od 1 lipca do 30 listopada będziemy organizować w ich placówkach mobilne punkty wsparcia, w których urzędnicy zakładu pomogą w złożeniu wniosku – deklarowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Dodała, że na PUE ZUS utworzony został specjalny kreator wniosku, który w prosty sposób, krok po kroku, poprowadzi osobę ubiegającą się o wyprawkę szkolną – nie tylko rodzica, ale też innych uprawnionych do 300+ na dziecko, np. opiekunów prawnych czy dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ponadto prof. Uścińska, podkreśliła, że, jak wynika z szacunków, przyznawanie świadczenia w 96 proc. przypadków będzie odbywać się w sposób automatyczny, a jedynie 4 proc. spraw będzie wymagać dodatkowych wyjaśnień.
– Koszt obsługi programu w ZUS wyniesie 30 groszy na dziecko, będzie to wielokrotna oszczędność w porównaniu do dotychczasowych zasad – wskazała prezes ZUS.
3,6 mln to szacowana liczba wniosków o świadczenie „Dobry start”, która może wpłynąć do ZUS po 1 lipca
4,4 mln dzieci otrzymało 300+ w 2020 r.