Wprowadzenie takiego rozwiązania jest związane ze zmianami, jakie wchodzą w życie od przyszłego miesiąca. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), rodzice nie będą już mogli dostać wyprawki szkolnej składając papierowy wniosek. Obowiązywać będzie wyłącznie droga elektroniczna, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów: bankowości elektronicznej, PUE ZUS lub portalu Emp@tia. Jednocześnie zakład przejmie od gmin obsługę programu i zajmie się przyjmowaniem wniosków, a także przyznawaniem 300+.
– Polacy coraz częściej korzystają z usług elektronicznych. Kiedy program „Dobry start” ruszał w 2018 r., 48 proc. wniosków złożono online. W 2020 r. ten odsetek wynosił 72 proc. – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, podczas wczorajszej konferencji poświęconej zmianom w programie.