OPZZ o wprowadzenie emerytur stażowych zabiega od lat. Niedawno skierowało pismo w tej sprawie do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Związkowcy postulują w nim o stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Dotyczyłoby to kobiet, które mają okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 35 lat, i mężczyzn z takimi samymi okresami wynoszącymi 40 lat.
Związek przekonuje