odpowiedź

Podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia społecznego, a tym samym również wynagrodzenia chorobowego, tworzy średnie miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania choroby. Gdyby zatrudnienie nie obejmowało całego roku, przyjmuje się wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.