Emerytura podwyższona do ustawowego minimum przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i posiadały odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet). Przypomnijmy, że od 1 marca 2020 r. aż do momentu tegorocznej waloryzacji najniższe świadczenie wynosiło 1,2 tys. zł. Z kolei w przypadku gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu, jego świadczenia nie podwyższa się do kwoty minimalnej. Z danych ZUS wynika, że coraz częściej pojawiają się emerytury wypłacane poniżej tego progu.
I tak, w grudniu 2020 r. wypłacono 310 tys. emerytur w wysokości niższej niż minimalna. To prawie 19 proc. więcej niż w grudniu 2019 r., kiedy było 261 tys. takich świadczeń.