Senat chce zniesienia progu dochodowego uprawniającego do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Na ostatnim posiedzeniu senatorowie zajmowali się ustawami ważnymi dla seniorów. Jedna z nich dotyczyła nowego świadczenia, które mają otrzymać w tym roku, tj. czternastej emerytury. Wprowadza je ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Przypomnijmy, że czternastka ma być wypłacana z urzędu w wysokości równej kwocie najniższej emerytury. Będzie przysługiwała osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników i służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.
Nie wszyscy z tego szerokiego katalogu beneficjentów będę mogli liczyć na świadczenie w pełnej wysokości. – Trzynaste emerytury dostają wszyscy. Przy czternastce będzie obowiązywał limit dochodu – mówił podczas posiedzenia Senatu Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
Próg ten ma wynosić 2900 zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Osobom, których świadczenia podstawowe przekraczają tę kwotę, czternastaka będzie wypłacana w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium (zasada złotówka za złotówkę).
– Szacujemy, że świadczenie w pełnej wysokości otrzyma 7,9 mln osób. Z mechanizmu złotówka za złotówkę skorzysta 1,1 mln uprawnionych. Z czternastki zostałoby wyłączone ok. 500 tys. osób, które pobierają najwyższe świadczenia – wyjaśniał Stanisław Szwed.
Poinformował, że ze względu na wzrost wskaźnika waloryzacji łączny koszt czternastki wyniesie 11,4 mld zł. – Łącznie na trzynaste i czternaste emerytury przeznaczymy w tym roku ponad 22 mld zł – wskazywał.
Senat zarekomendował wprowadzenie do ustawy kilku zmian. Przede wszystkim proponuje zniesienie progu dochodowego uprawniającego do wypłaty świadczenia.
– Rząd tą ustawą dzieli emerytów i rencistów na trzy grupy. Tylko jedna z nich otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. A są też tacy, którzy w ogóle z niego nie skorzystają. To trzeba zmienić – mówił podczas posiedzenia Senatu senator Artur Dunin z Koalicji Obywatelskiej.
Inna senacka poprawka zakłada zmianę źródła finansowania czternastki. Miałaby być ona wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak założono pierwotnie – z Funduszu Solidarnościowego.
O kontrowersjach dotyczących źródła finansowania nowego świadczenia pisaliśmy w DGP z 21 stycznia 2021 r. nr 13 „Kontrowersyjne źródło finansowania czternastej emerytury”.
Poprawkami Senatu zajmą się teraz posłowie.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana ponownie do Sejmu