Rząd przygotuje zmiany, które umożliwią dowóz osób bez orzeczenia o niepełnosprawności do punktu szczepień pojazdem kupionym z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie takiej możliwości nie ma. W warunkach dofinansowania PFRON określił bowiem, że takie samochody mogą służyć wyłącznie do przewozu osób z niepełnosprawnościami w zakresie ich rehabilitacji społecznej, zawodowej lub leczniczej.

Sprawę tę podnieśli samorządowcy podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Przypomnijmy bowiem, że to gminy organizują transport mieszkańców, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienie. Chodzi m.in. o możliwość wykorzystania samochodów kupionych ze wsparciem PFRON do transportu seniorów, którzy nie zawsze mają orzeczenie o niepełnosprawności.
– Część mieszkańców go nie ma, bo w 2020 r. ze względów epidemicznych bali się kontaktu z komisją orzekającą – mówił Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.
Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Związku Powiatów Polskich, podkreślał, że komunikat PFRON w tej sprawie jest jasny. – Zależy nam na rozwiązaniu tej sytuacji. Jest to w naszym najlepszym interesie – zaznaczył.
Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, zapewnił, że działania w tej sprawie zostały już podjęte. Samochodami zakupionymi z dofinansowaniem z PFRON dojadą na szczepienie także osoby bez orzeczenia. Nie wiadomo jeszcze, czy potrzebna będzie do tego zmiana ustawowa, rozporządzenie, czy wystarczy polecenie wojewody. – Decyzja wkrótce zapadnie – zaznaczył Stanisław Szwed.
Szczepienia seniorów rozpoczęły się 25 stycznia. Gminy deklarują, że do transportu starszych mieszkańców będą wykorzystywać specjalistyczne pojazdy służące do tej pory do transportu osób z niepełnosprawnościami, a także urzędowe auta. Część miast korzysta z pojazdów spółek komunikacji publicznej. Do dyspozycji są także samochody ochotniczych straży pożarnych (OSP) i Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez gminy.