Użłobkowienie w Polsce wzrosło dwukrotnie z 12,4 proc. w 2015 r. do 25,5 proc. w roku 2020 – powiedziała w piątek minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że w tym czasie na tworzenie i utrzymanie żłóbków w ramach programu "Maluch plus" przekazano 2,1 mld zł.

Szefowa MRiPS podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę, że istotnym programem, który realizowany jest od lat w resorcie rodziny jest "Maluch plus", który pozwala podjąć rodzicom decyzję o łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Poinformowała, że od końca 2015 r. do 2020 r. na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla dzieci do 3 lat zostało przekazanych ponad 2,1 mld zł. Wskazała, że dwukrotnie wzrosło użłobkowienie w Polsce z 12,4 proc. w 2015 r. do 25,5 proc. w 2020r.

"Zostało utworzonych niemal 200 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Cieszy nas też to, że powstają żłobki w miejscowościach wiejskich. Tam użłobkowanie jest jeszcze wyższe niż w miastach, bo sięga do 30 proc." – powiedziała Maląg.

Przypomniała, że program "Maluch plus", edycja na rok 2021, został ogłoszony w lipcu 2020 r.

"Część programu została już ogłoszona na tworzenie nowych miejsc w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzisiaj ogłaszamy pozostałe moduły tego programu, a więc na tworzenie miejsc (opieki) poprzez podmioty prywatne, a także przekazanie środków na utrzymanie (tych miejsc), aby koszty dla rodziców były coraz to niższe" – wskazała szefowa MRiPS.

Podkreśliła, że budżet programu to 450 mln zł rocznie. "Na tworzenie nowych miejsc przeznaczamy 341 mln zł. W sumie tych miejsc zostanie utworzonych 25 tys. To jest o ok. 13 proc. więcej niż w poprzednim roku. To nas bardzo cieszy. Dochodzą nowe gminy, w których do tej pory nie było żłobków. Takich gmin będzie 95" – przekazała minister.

Wiceminister rodziny Barbara Socha poinformowała o rozstrzygnięciu II, III i IV modułu konkursu "Maluch plus" edycji na 2021, przypominając, że moduł I został rozstrzygnięty w listopadzie. "Jednostki samorządu terytorialnego, które zgłaszały swój udział już wtedy, otrzymały informację, że ich inwestycje zostały zakwalifikowane do programu na łączną kwotę 160 mln zł" – podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że to duży sukces, bo – jak mówiła – "w tym roku dbaliśmy o to, żeby ten konkurs rozstrzygnąć jak najwcześniej, żeby samorządy miały dużo czasu na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego". "To jest bardzo ważne szczególnie w dzisiejszych warunkach pandemii" – dodała wiceminister.

Socha zauważyła również, że miejsca opieki dla dzieci do 3 lat powstają coraz szybciej. "Dzisiaj, mimo że cały zeszły rok był dotknięty pandemią, wpłynęły do nas wnioski na utworzenie 25 tys. takich miejsc" – podała. Podkreśliła, że to więcej niż w poprzednim roku i o wiele więcej niż w latach poprzednich.

Przypomniała, że w 2015 r., gdy program ruszał, rocznie powstawało ich 2,5 tys. "Po 5 latach rozwijania programu mamy wzrost dziesięciokrotny" – wskazała Socha. Jak mówiła, na rozwój programu wpłynęło zwiększenie finansowania do 450 mln zł rocznie, ale także dopuszczenie możliwości tworzenia miejsc opieki przez podmioty prywatne.

"Po trzecie w ostatnich latach zwiększyliśmy wartość finansowania na jedno miejsce w żłobkach. To jest 33 tys. zł na jedno miejsce w tych gminach, gdzie jeszcze żłobków nie ma i 30 tys. w tych, gdzie już istnieją, ale są budowane kolejne" – przypomniała.

Podała, że z 25 tys. miejsc 6 tys. zostanie utworzonych przez samorządy, a 19 tys. przez podmioty prywatne. "Dzięki temu z puli naszych środków ponad 100 mln zł przeznaczone zostanie na funkcjonowanie miejsc, które już istnieją" – powiedziała.

Zaznaczyła jednocześnie, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego – dodała – "będziemy rozwijać inne źródła finansowania i stronę operacyjną, która pozwoli z większą sprawnością i dogodnością dla wojewodów i samorządów realizować ten program".