W ocenie TK ubezpieczenie chorobowe ma chronić zatrudnionego przed utratą źródła utrzymania. Tymczasem w przypadku osób mających ustalone prawo do renty lub emerytury, nie można mówić o braku źródła utrzymania, bowiem osoby te otrzymują co miesiąc pieniądze z ZUS.

Sygn. akt P 6/12