Trybunał Konstytucyjny uznał 17 czerwca, że art. 13 ust. 1 punkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( t.j. Dz.U.2014 r., poz. 159) jest zgodny z ustawą zasadniczą. Odpowiadając na połączone pytania prawne sądów rejonowych z Gliwic i Płocka Trybunał orzekł, że nie ma podstaw do wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego tym emerytom i rencistom, którzy zachorowali w czasie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, a następnie stracili pracę.

W ocenie TK ubezpieczenie chorobowe ma chronić zatrudnionego przed utratą źródła utrzymania. Tymczasem w przypadku osób mających ustalone prawo do renty lub emerytury, nie można mówić o braku źródła utrzymania, bowiem osoby te otrzymują co miesiąc pieniądze z ZUS.

Sygn. akt P 6/12