Rząd ogłosił projekt zmian w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zakłada on m.in. przesunięcie tzw. części obligacyjnej do ZUS oraz tzw. suwak, czyli stopniowe przekazywanie aktywów z OFE do ZUS na 10 lat przed momentem przejścia na emeryturę.