Pan Władysław mieszka w małej wiosce na Mazurach. Od 28 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Cztery lata temu okazało się, że w ochotniczej straży pożarnej nie ma kierowcy wozu bojowego. Gdyby więc we wsi lub w okolicznych lasach wybuchł pożar, nie miałby kto wyjechać wozem strażackim. – Na prośbę szefa OSP zdecydowałem się na podpisanie umowy-zlecenia na wykonywanie pracy jako kierowca wozu bojowego. Nie przypuszczałem, że taka umowa zgłoszona do ZUS spowoduje, że stracę prawo do emerytury rolniczej, bo nie uzyskam wymaganego okresu ubezpieczenia. Czy rzeczywiście będę skazany na najniższe świadczenie z ZUS? – pyta czytelnik.
Niestety, rolnicy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie mogą doliczać do stażu w KRUS okresów opłacania składek emerytalnych do ZUS. Dzieje się tak dlatego, że system ubezpieczenia społecznego rolników nie został zreformowany i nadal opiera się na zdefiniowanym świadczeniu, a nie na zdefiniowanej składce. Oznacza to, że przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej w dalszym ciągu warunkiem koniecznym jest nie tylko osiągnięcie wieku emerytalnego, lecz także posiadanie wymaganego stażu ubezpieczeniowego.
Dodatkowo prawo do wypłaty pełnej emerytury rolniczej zależy od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, czyli np. przekazania gospodarstwa rolnego dzieciom. Dotacja budżetowa jest skierowana na finansowanie tej części emerytury rolniczej, która przysługuje za zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia emerytalnego wprowadzono łączenie okresów ubezpieczenia i opłacania składek w obu systemach w taki sposób, aby w każdym przypadku rolnik otrzymał świadczenie odpowiadające opłaconym przez niego składkom w okresie aktywności zawodowej.