Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie z 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. poz. 1205). Na podstawie tego aktu wykonawczego zostaną zwiększone świadczenia emerytalne antyterrorystów, pirotechników, nurków, płetwonurków oraz personelu latającego śmigłowcami.

Zmiana przepisów była konieczna, bowiem wcześniejsze rozporządzenie z 2005 roku nie uwzględniało później powołanych jednostek. Z tego też powodu, już na podstawie nowych przepisów, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą mieć zwiększone emerytury, poczynając od 1 czerwca 2005 r. Z takiej samej możliwości skorzystają osoby służące (poczynając od 26 lipca 2006 r.) w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Wyższe emerytury będą w przyszłości wypłacane również mundurowym z kontrwywiadu wojskowego, którzy służą od 2 października 2007 r.

Takie rozwiązania umożliwią m.in. równe traktowanie agentów CBA i ABW pełniących służbę w oddziałach antyterrorystycznych z osobami wykonującymi taką samą pracę w pozostałych jednostkach. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy agenci tych służb wykonują zadania służbowe poza granicami kraju.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 15 listopada 2012 r.