Podniesienie wieku emerytalnego spowoduje, że rolnik otrzyma z KRUS o 25,49 zł miesięcznie więcej niż obecnie.
Od 1 stycznia 2013 r. co kwartał o miesiąc będzie podnoszony wiek emerytalny. Docelowo zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą pracować do 67. roku życia. Nowe zasady obejmą nie tylko pracowników czy właścicieli firm, ale także gospodarstw rolnych. Ta ostatnia grupa zachowa jednak prawo do pięcioletniego okresu karencji umożliwiającego przechodzenie na wcześniejsze emerytury.

Bez dużych korzyści