Od 1 lipca tego roku uposażenia wszystkich funkcjonariuszy policji wzrosną o 300 zł miesięcznie. Wielu z nich czeka na zapowiadaną podwyżkę, żeby złożyć raport o przejście na emeryturę. Wzrost uposażeń będzie bowiem uwzględniany przy obliczaniu podstawy emerytury mundurowej.
Od 1 lipca tego roku uposażenia wszystkich funkcjonariuszy policji wzrosną o 300 zł miesięcznie.
– Wielu z tych, którzy mają długi okres służby, tylko czeka na zapowiadaną podwyżkę, żeby złożyć raport o przejście na emeryturę. Po trzech miesiącach osoby te odejdą ze służby. Z sygnałów, jakie do nas docierają, takich funkcjonariuszy do końca roku może być nawet kilkuset – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Zapowiadana przez premiera Donalda Tuska w expose podwyżka uposażeń będzie bowiem uwzględniana przy obliczaniu podstawy emerytury policyjnej. Potwierdza to Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Fakt, że wysokość podwyżki jest taka sama dla wszystkich funkcjonariuszy, może być dodatkową zachętą do odejścia ze służby.
Aby zarobki policjantów były wyższe, konieczne było zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z 2,65 do 2,87. To wymagało zmiany rozporządzenia. 14 czerwca Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, podpisał nowelizację rozporządzenia z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia (Dz.U. nr 152, poz. 1732 z późn. zm.). Na jego podstawie każdy policjant dostanie 300 zł podwyżki miesięcznie. Nie będzie ona miała jednak bezpośredniego wpływu na inne składniki uposażenia. Zatem nie spowoduje automatycznego wzrostu dodatku funkcyjnego czy służbowego. Te mogą być podwyższone, jeśli komendanci będą mieć na to środki.
Podwyżka o 300 zł będzie mieć jednak wpływ na wzrost wysokości nagród rocznych. Takie świadczenie jest wypłacane do 31 marca każdego roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje. To oznacza, że za ten rok nagrody zostaną wypłacone funkcjonariuszom w I kw. 2013 r., czyli już na podstawie wyższego uposażenia.

202 mln zł są przeznaczone w tym roku w budżecie na podwyżki dla policjantów