Rząd chce przyznać ubezpieczonym w KRUS prawo do pięcioletniego okresu ochronnego umożliwiającego im przechodzenie na wcześniejsze świadczenia na obecnych zasadach. Takiej możliwości nie będą mieli inni pracownicy i przedsiębiorcy.
Rząd zapowiada zrównanie wieku emerytalnego. Od przyszłego roku co cztery miesiące wiek emerytalny będzie wydłużany o miesiąc.
W efekcie zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają pracować do 67. roku życia. Dłużej aktywne zawodowo będą także osoby urodzone w 1948 roku, którym reforma emerytalna z 1999 roku gwarantowała możliwość przejścia na emeryturę na starych zasadach.
Jednak ze skierowanego do konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w tym rozwiązaniu jest wyłom stworzony specjalnie dla rolników. Dla tej grupy zawodowej przygotowano 5-letni okres przejściowy.
Będzie on obowiązywać do końca grudnia 2017 roku. W efekcie jego wprowadzenia, podobnie jak obecnie, prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej będzie mieć rolnik po osiągnięciu 55 lat życia (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).
Osoba ta musi jednak być ubezpieczona przez co najmniej 30 lat i zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, czyli sprzedać lub przekazać swoje gospodarstwo na przykład dzieciom.
– To rozwiązanie chroniące rolników, którzy sprzedali swoje gospodarstwo, mając nadzieję na otrzymanie wcześniejszej emerytury. Nie można teraz pozbawić ich prawa do świadczenia, tym bardziej że mają długi staż ubezpieczeniowy – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Związkowcy wskazują, że w praktyce oznacza to, że osoby, które nie spełnią warunków do uzyskania wcześniejszej emerytury do końca 2017 roku, od 2018 roku zostaną objęte nowym systemem. Tym samym będą mogły zakończyć aktywność zawodową w takim samym wieku jak pozostali pracownicy.
Na przykład aby przejść na emeryturę w 2018 roku, kobiety będą musiały mieć ukończone 61 lat i 5 miesięcy.
Rządowy projekt tworzy także specjalne rozwiązania dla rolników pobierających unijne renty strukturalne. Zakłada bowiem, że osoby te będą mogły podbierać świadczenie do czasu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego obowiązującego dla ich rocznika.
– Ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w postaci rent strukturalnych został przeprowadzony w 2010 roku – przypomina Marek Kassa, rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O takie świadczenie mogły się ubiegać 55-letnie kobiety oraz mężczyźni mający ukończone 60 lat. Może to oznaczać, że panie, które zrezygnowały z prowadzenia gospodarstwa rolnego, będą takie świadczenie pobierać od 6 do 8 miesięcy dłużej niż obecnie.
Natomiast mężczyźni będą je otrzymać od 7 do 8 miesięcy dłużej. Długość wypłaty renty strukturalnej będzie bowiem zależeć od daty urodzenie zainteresowanego.

1,56 mln osób jest ubezpieczonych w KRUS

114 mln euro przeznaczono na renty strukturalne przyznane w 2010 roku

DGP przypomina
rolnik może się ubiegać o wcześniejszą emeryturę tylko wówczas, jeżeli faktycznie zakończy prowadzenie gospodarstwa
rolnicy ubezpieczeni w KRUS, przechodząc na emeryturę, muszą mieć uregulowane wszystkie płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych
najniższa emerytura rolnicza wypłacana ubezpieczonym w KRUS wynosi 799,18 zł
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne