W 2016 roku łączny efekt zmian ma przynieść 10 mld zł, a w 2017 roku 18 mld zł. W 2018 roku oszczędności wyniosą 26,4 mld zł, w 2019 roku 35,2 mld zł, a w 2020 roku 48,7 mld zł.

"Prezentowane poniżej skutki nie obejmują pośrednich efektów projektowanych zmian strukturalnych, takich jak obniżenie kosztów obsługi długu, które powinno wynikać z mniejszych potrzeb pożyczkowych państwa, a także z poprawy oceny przez rynki finansowe sytuacji finansów publicznych jako całości, co z kolei powinno przyczynić się do obniżenia rentowności polskich papierów skarbowych. Z korzystniejszego postrzegania Polski przez inwestorów na rynku międzynarodowym, a co za tym idzie z możliwości pozyskania kapitału po niższych kosztach, skorzysta nie tylko budżet państwa, ale również samorządy i cała gospodarka" - napisano.