Pieniądze ze źródeł, które dotychczas zasilały Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnych – przewiduje jedna z poprawek, jakie w środę poparły senackie komisje rodziny i budżetu.

W środę na wspólnym posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie rozpatrywali poprawki zgłoszone do nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

Członkowie komisji poparli wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy przez senatorów Jana Filipa Libickiego (PSL) i Marka Borowskiego (KO). Główna z nich przewiduje, że pieniądze ze źródeł dotychczas zasilających SFWON będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnych. Oznacza to, że fundusze z daniny solidarnościowej od najbogatszych i ze składki na Fundusz Pracy będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Przeciwny tej zmianie jest rząd. Zdaniem wiceszefa MRPiPS Stanisława Szweda "przyjęcie tej poprawki spowodowałoby zupełnie niemożliwość funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego w takim celu, w jakim jest".

Przypomniał, że obecnie źródłem przychodów SFWON jest składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. W przyszłym roku będzie to także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Jak poinformował Szwed, rząd szacuje, że dzięki daninie do Funduszu Solidarnościowego trafi 1,1 mld zł, a z Funduszu Pracy – 800 mln zł.

"Mielibyśmy ok. 2 mld zł na te zadania, które państwo chcielibyście uściślić, a my mamy zadania na poziomie 5,1 mld zł. Trzeba przypomnieć, bo to umyka naszej dyskusji, że z Funduszu Solidarnościowego realizujemy bardzo ważne zadanie, jakim jest wsparcie dla osób niesamodzielnych, czyli ta kwota 500 zł (...). To jest kwota 4,5 mld zł przewidziana w przyszłym roku. Łącznie razem z tymi środkami, które są w ramach programów – bo cały SFWON opiera się na czterech programach (...) – tych środków by zabrakło. Stąd też była zaciągnięta pożyczka z Funduszu Pracy na zrealizowanie tego świadczenia i tak ten mechanizm działa" – powiedział Szwed.

Rząd poparł za to poprawkę zaproponowaną przez biuro legislacyjne.

Podczas posiedzenia senatorowie nie zgodzili się na odrzucenie ustawy w całości ani na jej przyjęcie bez poprawek.

Zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów. Z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Ustawa przewiduje, że pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu Solidarnościowego. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielone do 9 mld zł pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.