Jak wynika z projektu przyjętego przez rząd, ustawa likwidująca OFE zacząć obowiązywać ma od 1 czerwca 2020 r. Zgodnie z proponowanymi przepisami, zgromadzone oszczędności domyślnie mają zostać przesłane na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Państwo od transferu pieniędzy potrąci jednak opłatę przekształceniową. Warto zaznaczyć, że państwo da nam możliwość przekazania środków z OFE do ZUS. Konieczne będzie jednak wypełnienie specjalnego wniosku.

To założenia projektu nowelizacji ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) przyjętego ponownie przez rząd 26 listopada 2019 r.

Dlaczego w ogóle opłata przekształceniowa zostanie pobrana? Zdaniem autorów projektu, ma być ona substytutem podatku dochodowego pobieranego od emerytur wypłacanych z FUS, jej wysokość odpowiada poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur.

Likwidacja OFE. O co chodzi?

Na podstawie przepisów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne nastąpić likwidacja otwartych funduszy emerytalnych. Wszystkie zgromadzone tam oszczędności zostaną po 1 stycznia 2010 r. przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Operacja dotyczy 15,8 mln Polaków i aktywów w OFE wartości 155 mld zł. Przesunięcie środków wiązać będzie się z 15-proc. opłatą przekształceniową. Można jednak jej uniknąć.

Co zrobić, aby opłata przekształceniowa nie została potrącona?

Decyzja o wyborze IKE czy ZUS będzie wiązała się z określonymi skutkami finansowymi dla oszczędzających - wypłaty emerytur z IKE będą zwolnione z PIT.

Projekt przewiduje jednak, że przeniesienie pieniędzy z OFE do IKE będzie podlegało 15-proc. tzw. opłacie przekształceniowej.

Opłaty nie będzie natomiast w przypadku decyzji uczestnika OFE, z zgodnie z którą zgromadzone przez niego oszczędności trafią do ZUS a nie na IKE. Aby tego dokonać, konieczne będzie wypełnienie specjalnej deklaracji. W innym przypadku środki automatycznie trafią na IKE.

Należy pamiętać, że pieniądze przeniesione na IKE będą podlegały dziedziczeniu natomiast te, które trafią do ZUS – nie. Co więcej, emerytura wypłacana ze środków zgromadzonych w ZUS będzie opodatkowana według stawek PIT - 17 proc. lub 32 proc. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca w przypadku środków przekazanych do IKE.

Pieniądze z OFE w ZUS zgromadzone zostaną w Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zarządzać nimi będzie również Polski Fundusz Rozwoju SA.