Prognozowany wskaźnik waloryzacji na przyszły rok oznacza, że średnia emerytura wzrośnie o ponad 70 zł – wskazało w piątek ministerstwo rodziny. Dodało, że ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji będzie znana w lutym 2020 r.

"Gazeta Wyborcza" napisała w piątek, że w kampanii partia rządząca obiecała, że w ramach waloryzacji każdy emeryt otrzyma minimum 70 zł brutto. "GW" przypomina, że 14 września, w środku kampanii wyborczej, prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował nowy program partii z rewolucyjną zmianą podwyżek świadczeń.

"Zmodyfikujemy system waloryzacji najniższych emerytur i rent. Emeryci i renciści o najniższych świadczeniach otrzymają waloryzację kwotową, żeby rosły jak najszybciej najniższe świadczenia. Minimalna coroczna procentowa waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł" – zapisali członkowie partii rządzącej w programie, który cytuje gazeta. W artykule podkreślono, że po wygranych przez PiS wyborach okazało, się, że ta podwyżka jest już nieaktualna.

Ministerstwo rodziny w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej tłumaczy, że z każdą kolejną waloryzacją rząd stara się wspomóc seniorów, podnosząc ich świadczenia.

"Szczególną uwagę przywiązujemy do wzrostu minimalnych rent i emerytur, co wpisuje się w politykę rządu zmierzającą do poprawy sytuacji grup najuboższych. Dodatkowym wsparciem dla seniorów jest także świadczenie emerytura plus" – wskazał resort.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że uniwersalny mechanizm waloryzacji ren i emerytur jest zapisany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Przewiduje on podnoszenie świadczeń o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. wzrostu realnych wynagrodzeń. Resort zaznaczył, że niezależnie od tego rząd wprowadza rozwiązania uzupełniające podwyższające świadczenia emerytalno-rentowe, co widać w podejmowanych działaniach i w dotychczasowych waloryzacjach.

MRPiPS wyjaśniło, mając na względzie wysokość świadczeń emerytów i rencistów, że wysokość przyszłorocznej waloryzacji zostanie określona w przyszłym roku na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Jak wskazano w komunikacie, z prognozowanych wielkości makroekonomicznych na rok 2019 w zakresie inflacji i wzrostu wynagrodzeń wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca 2020 r. wyniesie nie mniej niż 103,24 proc.

Ministerstwo podkreśliło, że taka też wielkość została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. Dodało jednocześnie, że ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji będzie znana w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok.

MRPiPS przypomniało, że od 1 marca 2019 r. emerytury i renty co do zasady wzrosły o nie mniej niż 70 zł. W chwili obecnej najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1100 zł. Świadczenia te wzrosły od 2016 r. o 25 proc.

Ministerstwo wyjaśniło, że prognozowany wskaźnik waloryzacji oznacza, że średnia emerytura, bez podejmowania jakichkolwiek innych działań w przyszłym roku też wzrośnie o ponad 70 zł.