W ciągu trzech lat ma powstać Centralna Informacja Emerytalna (CIE). Zakłada to projekt ustawy przygotowany przez resorty finansów oraz inwestycji i rozwoju, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Zadaniem CIE będzie gromadzenie i udostępnianie informacji emerytalnych pochodzących z ZUS i KRUS oraz zakładów emerytalnych.
W tym miejscu będą zgromadzone także rejestry członków pracowniczych funduszy emerytalnych, IKE, IKZE oraz pracowniczych planów kapitałowych. Nowe rozwiązanie umożliwi zainteresowanym nieodpłatny dostęp do informacji emerytalnych.
Dlaczego jest to takie ważne? Obecnie informacje umożliwiające określenie ewentualnej wysokości przyszłych emerytur są rozproszone i – szczególnie osoby w wieku przedemerytalnym – nie mają wiedzy co do przewidywanego poziomu ich świadczeń. Dzięki nowemu systemowi zainteresowani – w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej – w jednym miejscu zobaczą, ile pieniędzy zgromadzili na przyszłe świadczenia i jaka będzie ich wysokość. CIE będzie zatem dostarczać kompleksowe informacje ze wszystkich systemów w jednym miejscu.