Jeśli planowana przez rząd likwidacja otwartych funduszy emerytalnych (OFE) stanie się faktem, wszyscy uczestnicy funduszy będą musieli wybrać, czy zgromadzone w nich oszczędności ulokować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy na indywidualnych kontach emerytalnych.
W zależności od decyzji po osiągnięciu wieku emerytalnego odłożone pieniądze powiększą państwowe dożywotnie świadczenie albo wypłacimy je sami z prywatnego trzeciego filaru. Jak to wpłynie na wysokość świadczenia?
Dziś pieniądze z OFE uzupełniają wypłaty z pierwszego filaru. Jak pokazują dane zakładu z ostatnich dwóch lat, ten wkład wynosi ok. 200 zł, czyli 10 proc. przeciętnego świadczenia. Faktycznie jest niższy, bo połowa aktywów OFE trafiła w 2014 r. na subkonto.