Celem świadczenia "Emerytura plus" jest w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie – powiedziała w środę minister Elżbieta Rafalska podczas pierwszego czytania ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Minister podkreśliła, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów rządu.

"Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów przez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, aktywnymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo oznacza poczucie wolności od ubóstwa, a także wolność od niepokoju o własne bezpieczeństwo zdrowotne, psychiczne i fizyczne we wszystkich wymiarach życia społecznego osób starszych" – powiedziała Rafalska.

Minister podkreślała, że seniorzy wnoszą "olbrzymi wkład w rozwój każdej rodziny dzięki kultywowaniu i rozwijaniu więzi międzypokoleniowej".

Rafalska wskazywała, że celem świadczenia "Emerytura plus" jest w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie, w tym dochodów osób starszych przebywających na emeryturach, rentach lub pobierających świadczenia przedemerytalne.

Świadczenie "Emerytura plus" ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. "Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.