Samorządowcy mogą do 9 kwietnia przystąpić do tegorocznej edycji programu "Senior plus" – poinformował w czwartek resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Dodatkowy nabór ofert dotyczy tworzenia nowych i dofinansowania już istniejących placówek.

W sumie w ramach naboru uzupełniającego do rozdysponowania jest ponad 14 mln zł.

Ogłoszony przez MRPiPS dodatkowy nabór ofert w ramach programu "Senior plus" dotyczy zarówno tworzenia nowych, jak i dofinansowania już istniejących placówek.

"Pragnę jednak podkreślić, że dofinansowanie placówek już istniejących dotyczy tych domów i klubów +Senior plus+, które zostały utworzone w ramach programu w latach 2015-2018" – zaznacza wiceszef resortu Stanisław Szwed.

Samorządy zainteresowane przystąpieniem do programu, powinny wypełnić ofertę i złożyć ją w generatorze dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do 9 kwietnia 2019 r. Złożoną ofertę należy zapisać w formacie PDF i wydrukować.

Każda oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, który będzie używany w kontaktach z urzędem wojewódzkim. Podpisaną papierową wersję oferty (wraz z załącznikami) należy przesłać do właściwego urzędu wojewódzkiego. Następnie wojewodowie, po dokonaniu ocen ofert, przekażą listy zakwalifikowanych ofert do MRPiPS. Wyniki konkursu będą opublikowane do 15 maja br.

"Samorządowcy, gorąco zachęcam do składania ofert. To wyjątkowa szansa na dofinansowanie tworzenia i prowadzenia miejsc dla seniorów. To bardzo ważne, by domów i klubów +Senior plus+ przybywało" – apeluje wiceminister Stanisław Szwed.

Budżet programu "Senior plus" w 2019 r. to 80 mln złotych. W ramach tegorocznej edycji programu do dofinasowania zarekomendowano już w sumie 664 oferty na łączną kwotę 62,6 mln zł. 243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów, a pozostałe 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek.

Jeszcze w 2015 r. w całym kraju było 99 placówek zapewniających miejsca dla prawie 2,8 tys. osób. Zgodnie z ostatnimi szacunkami, pod koniec 2019 r. ma być w Polsce 280 domów i 461 klubów "Senior plus " – to w sumie 741 placówek. Da to miejsce łącznie dla 18,5 tys. seniorów.