Ponad dwie trzecie Polaków deklaruje posiadanie oszczędności, a połowa popiera zachęcanie przez państwo do oszczędzania na emeryturę poprzez Pracownicze Plany Kapitałowe - wynika z badania ING "Finansowy Barometr ING".

Jak wynika z badania, ponad dwie trzecie Polaków deklaruje, że posiada oszczędności (69 proc.) - nieznacznie więcej niż w 2016 r. (68 proc.) i istotnie więcej niż w 2015 r. (50 proc.).

Sytuacja polskich gospodarstw domowych pod względem posiadania oszczędności systematycznie poprawia się i stopniowo dogania sytuację w bogatszych państwach Europy Zachodniej. W Europie odsetek badanych deklarujących posiadanie oszczędności wynosi 70 proc.

"Udana transformacja gospodarcza, duży spadek bezrobocia, przyspieszenie płac i wypłata nowych świadczeń socjalnych (500+) podniosły zamożność Polaków. W ślad za tym wzrósł odsetek Polaków posiadających oszczędności (...). Wciąż jednak nie widać istotnego przełożenia tej zmiany na łączny portfel depozytów w bankach. Jest parę powodów takiej sytuacji" - powiedział Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Reklama

"Do grona oszczędzających dołączyły gospodarstwa domowe o niskiej zamożności, są to głównie takie, które posiadają oszczędności warte ok. 3 krotność pensji. Po drugie, poczucie stabilizacji jakie dały dobra koniunktura i nowe świadczenia socjalne spowodowały, że Polacy jeszcze chętniej przystąpili do wydawania niż oszczędzania. Duży skok dochodów odnotowany w ostatnich latach w większości poszedł na wydatki, a tylko w części na budowanie buforów finansowych" - dodał.

Reklama

Według badania, oszczędzanie na emeryturę jako cel zachęt państwa cieszy się w Polsce większą akceptacją niż inne cele, np. oszczędzanie w krótkim terminie lub cele charytatywne. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które planuje wprowadzić polski rząd, są postrzegane jako popularny rodzaj zachęty do oszczędzania na emeryturę. Zarówno w Polsce, jak i przeciętnie w Europie taka polityka cieszy się poparciem około połowy respondentów.

Największy entuzjazm wyrażają mieszkańcy Wielkiej Brytanii, gdzie od wielu lat działają pracownicze fundusze emerytalne, na których wzorowano planowane PPK. Jednak w Holandii, gdzie również są one obecne, nie cieszą się dużym poparciem społecznym.

"Autorzy programu PPK muszą zadbać o jego powszechność. Nasze badanie pokazuje, że Polacy niechętnie myślą o przyszłości. Niskie zaufanie do publicznych instytucji jest dodatkowa barierą. Badania pokazują, że przeciętny konsument nie jest zbyt efektywny w planowaniu, także finansowym. Myśląc o przyszłości nadmiernie kieruje się obecną oceną sytuacji" - powiedział Benecki.

Zdaniem Karola Pogorzelskiego, ekonomisty ING Banku Śląskiego, Polacy błędnie zakładają, że przyszłe emerytury będą porównywalne do obecnych.

"Obecnie wypłacane emerytury są stosunkowo wysokie. Stanowią przeciętnie 62 proc. wynagrodzenia osób przed przejściem na emeryturę (...). Zgodnie z prognozami OECD pokolenie dzisiejszych dwudziestoparolatków może liczyć na emeryturę w wysokości jedynie 32 proc. swojego przeciętnego wynagrodzenia, o ile nie zacznie oszczędzać na starość we własnym zakresie" - powiedział.

"Dlatego pozytywnie oceniamy pomysł nakłonienia Polaków do odkładania na emeryturę poprzez system PPK z automatycznym zapisem i możliwością rezygnacji" - dodał.

Jak wynika z badania, co trzeci Polak czuje się komfortowo lub bardzo komfortowo z wysokością swoich oszczędności. Jeszcze w 2015 r. zadowolenie z wysokości odłożonych środków deklarowało 12 proc. mieszkańców Polski.

Równocześnie systematycznie wzrasta odsetek Polaków nie mających długów (nie licząc kredytów hipotecznych) - brak zadłużenia deklaruje 48 proc. mieszkańców Polski, choć jeszcze w 2013 r. odsetek ten wynosił 26 proc.

Polacy coraz rzadziej zadłużają się też w firmach pożyczkowych określanych jako parabanki. Odsetek osób deklarujących posiadanie tego rodzaju zadłużenia spadł czwarty rok z rzędu z 6,3 proc. w 2014 r. do 4,3 proc. w 2017 r.

Finansowy Barometr ING to cykliczne badanie Grupy ING, badające zachowania i postawy konsumentów wobec zagadnień finansowych w Polsce i na świecie. Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2017 r. w 13 krajach. W badaniu wzięło udział 12.585 respondentów, w tym 1015 z Polski.