Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia swoim klientom różne narzędzia do szacowania wysokości przyszłej emerytury. Tam gdzie założenia są pewne, horyzont czasowy krótki, a dane pochodzą w całości z systemu informatycznego ZUS, symulacja emerytury jest dokładna. Natomiast tam, gdzie dane podaje sam klient, a moment przejścia na emeryturę jest odleglejszy, otrzymujemy jedynie przybliżoną prognozę.
Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy ZUS / Dziennik Gazeta Prawna
Przed tygodniem na łamach Dziennika Gazety Prawnej pojawił się artykuł pod tytułem „ZUS-owski kalkulator źle wylicza emerytury”. Teza sprowadzała się do tego, że emerytura obliczona w kalkulatorze emerytalnym na stronie www.zus.pl i naszej Platformie Usług Elektronicznych różni się od emerytury obliczonej na sali obsługi klientów przez doradcę emerytalnego. Wynika to jednak z tego, że służą one różnym celom.
Kalkulator emerytalny dostępny w internecie, zarówno na stronie zus.pl, jak i PUE ZUS, co do zasady nie jest przeznaczony do obliczania emerytury dla osoby, która właśnie osiąga wiek emerytalny. Służy on raczej do prognozowania wysokości przyszłej emerytury na kolejne lata, oczywiście uwzględniając stan prawny po obniżeniu wieku emerytalnego. Prognoza emerytalna z kalkulatora na stronie zus.pl oraz PUE ZUS ma dać pewien przybliżony obraz rzeczywistości. W tym przypadku nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć wysokości świadczenia choćby dlatego, że nie znamy tablic trwania życia, które będą obowiązywać w kolejnych latach i które zależą od trendów demograficznych. Kalkulator może posłużyć projektowaniu dalszej kariery zawodowej i strategii budowania kapitału emerytalnego przez ubezpieczonych. Takie właśnie było założenie twórców tego narzędzia, który – co równie ważne – powstał wcześniej niż kalkulator u doradcy emerytalnego.
Ten wykorzystywany przez doradców emerytalnych na salach obsługi klientów został stworzony specjalnie na potrzeby osób, które w danym roku osiągają wiek emerytalny i zastanawiają się nad przejściem na emeryturę w najbliższej przyszłości. Kalkulator ten ma więc za zadanie dokonać precyzyjnej symulacji wysokości świadczenia, jakie będzie przysługiwało danej osobie, jeśli w najbliższej przyszłości, przede wszystkim w obecnym roku przejdą na emeryturę. Doradcy emerytalni mogą oczywiście przeprowadzić symulację z założeniem przejścia na emeryturę w kolejnych latach, ale w takim przypadku program wykorzysta tę samą metodologię co kalkulator internetowy, przyjmując wiele założeń przekazanych od klienta, np. co do jego przyszłych zarobków.
Zakład chce zapewnić osobom wkrótce osiągającym wiek emerytalny wsparcie od doradców emerytalnych, którzy szczegółowo wyjaśnią ich sytuację, zasady obliczania emerytur i wnioskowania o świadczenie. Chcemy, by precyzyjnej symulacji emerytalnej towarzyszyła fachowa informacja i wsparcie pracownika ZUS. Kalkulator na salach obsługi klientów powstał w odpowiedzi na oczekiwany wzrost zainteresowania klientów wizytą w ZUS w związku z obniżeniem wieku emerytalnego w 2017 roku. W tym zakresie zdecydowanie spełnił swoją rolę i będzie wykorzystywany na kolejnych etapach realizacji reformy. Jeżeli możliwości zakładu związane z przetargami na to pozwolą, w przyszłości kalkulator doradców zostanie udostępniony na stronie zus.pl i PUE.