Teraz skarżą przepisy, które utrudnią im uzyskanie emerytur mundurowych. Ustawodawca stawia im wymagania niespotykane w innych służbach.Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej o kontrolę konstytucyjności ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1321). Wszystko odbyło się w ekspresowym tempie. Dokument ukazał się w Dzienniku Ustaw 5 lipca, a związkowcy uchwałę o konieczności złożenia wniosku do TK podjęli już cztery dni później – 9 lipca. Dlaczego tak szybko? – Nie było na co czekać – stwierdza krótko Jacek Staniszewski, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej.