Po przekroczeniu wieku emerytalnego renciście zmieniane jest świadczenie z urzędu. Zobacz, jakie przepisy zmieniają się we wrześniu

Po 30 września na emeryturę mogą przejść osoby, które skończą 60 lub 65 lat, a także osoby, które skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia. Wcześniejsza emerytura przysługuje także tym, którzy osiągną podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

W przechodzeniu z renty na emeryturę będą obowiązywały następujące terminy i zasady:

- jeśli rencista uzyska prawo do renty tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 r., to w momencie skończenia 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) ZUS zmieni świadczenie z urzędu

- jeśli do końca września 2017 roku rencista nie osiągnie obniżonego wieku emerytalnego i będzie miał prawo do renty do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem), na okres po dniu, w którym osiągnie podwyższony wiek emerytalny lub na stałe, a nie będzie miał ustalonego prawa do emerytury, będzie mógł pobierać rentę do dnia, w którym osiągnie podwyższony wiek emerytalny. Po tym terminie ZUS zmieni świadczenie z urzędu

- jeśli 1 października 2017 r. rencista będzie miał prawo do renty, ale zostanie ona przyznana na okres krótszy niż osiągniecie podwyższonego wieku emerytalnego wówczas są możliwe dwie sytuacje. Jeżeli do końca września 2017 r. rencista osiągnie obniżony wiek emerytalny będzie mógł pobierać rentę tylko do 1 października tego roku. Jeżeli skończy 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r., może pobierać rentę do dnia urodzin.

Wyjątki od dwóch ostatnich sytuacji zależą, jeśli prawo do renty będzie zawieszone.

Jeśli renta została przyznana na stałe, na okres po dniu, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny lub jeżeli w dniu, odpowiednio – 1 października 2017 r. albo w dniu w którym skończysz 60 lub 65 lat i prawo do renty będzie zawieszone, ZUS przyzna emeryturę od miesiąca, od którego znów wypłaciłby rentę, o ile wcześniej prawo do renty nie ustanie z innych przyczyn.

Jeśli prawo do renty przysługuje do dnia, w którym rencista osiągnie podwyższony wiek emerytalny i tego dnia prawo do renty będzie zawieszone ZUS nie przyzna emerytury.

Źródło: ZUS