Emerytury wypłacane z nowego systemu były w minionym roku prawie dwa razy mniejsze od tych liczonych według starych zasad. W tym roku może być jeszcze gorzej.

Kończący pracę w 2016 r. dostali z nowego systemu (zdefiniowana składka) przeciętnie 2055,99 zł emerytury. Ci, którzy zostali w starym systemie, czyli korzystają z zasad obowiązujących przed 1999 r. (tzw. zdefiniowanego świadczenia), otrzymali niemal dwukrotnie więcej – średnio 3982,63 zł. To dane z najnowszego podsumowania ZUS za 2016 r.

Przy tym z roku na rok rośnie liczba przechodzących na emeryturę według nowych zasad. Jeszcze w 2010 r. było ich około 51 tys., w minionym roku już ponad 200 tys. Topnieje za to grono korzystających ze świadczeń ze starego systemu: w ciągu siedmiu lat z 40 tys. do zaledwie 13 tys. To głównie górnicy, którzy mają wysokie emerytury. To dzięki temu przeciętne nowo przyznane świadczenie liczone według starych zasad (sprzed reformy 1999 r.) wzrosło aż o 316 zł, podczas gdy to obliczane według nowych reguł – zaledwie o 18 zł.