Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany – to tytuł konferencji Instytutu ESG, która odbyła się 5 lipca w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci odnieśli się do wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja była poświęcona także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii, oraz najlepszym sposobom na finasowanie transformacji przemysłowej.

- Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać, konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem w Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety - powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.
Podczas sesji otwierającej konferencję Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, mówiła o stanie transformacji cyfrowej w Polsce oraz o czekających na nas wyzwaniach.
- Jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed nami, jest akceleracja dynamiki we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań. Próbując dokonać cyfrowego awansu, początkowo skupialiśmy się na tym, żeby jak najlepiej zaspokoić najpilniejsze potrzeby w tym obszarze. Obecnie mamy dobrą bazę i przestrzeń do tego, żeby skoncentrować się na bardziej zaawansowanych technologiach cyfrowych kluczowych dla przeprowadzenia skutecznej transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 - powiedziała Kamila Król.

Szansa i wyzwanie

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje panelowe. Pierwsza była poświęcona wyzwaniom, jakie niosą za sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. A także temu, jak skutecznie wprowadzić zielone zmiany w przemyśle oraz czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje przemysł. W rozmowie, oprócz Kamili Król, wzięli udział: Wojciech Racięcki, dyrektor działu rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP, Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej, oraz Łukasz Jasiński, dyrektor zarządzający pionem finansowania i produktów w Banku Ochrony Środowiska.
fot. materiały prasowe
- Zielona transformacja to olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorstw, a zarazem duże wyzwanie dla instytucji publicznych, takich jak NCBR. Zmiana w gospodarce jest bardzo głęboka, ulegnie jej przecież nie tylko sektor energii, lecz także transport, budownictwo, rolnictwo, produkcja towarów powszechnego użytku, w zasadzie wszystkie sektory gospodarki. Przedsiębiorcy nie wykonają tak dużej zmiany samodzielnie. Instytucje publiczne takie jak NCBR, powinny więc tą zmianą w znacznym stopniu pokierować. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju już od kilku lat realizujemy projekty zgodnie z założeniami tzw. innowacji ciągnionej (ang. pull innovation), gdzie ustalamy cel i zakres nowych technologii, jakie mają powstać. Dzięki temu możemy dobrze sterować zmianami w gospodarce - powiedział Wojciech Racięcki.
- Szczególnie konieczna jest transformacja w sektorze energii, potęgowana dodatkowo konfliktem z Rosją. W NCBR stawiamy tezę, że jest możliwa transformacja sektora elektrociepłowniczego z paliw kopalnych do paliw odnawialnych bez okresu przejściowego. Rozpoczęte już przez naszych wykonawców budowy demonstratorów technologii ciepłowni i elektrociepłowni w Lidzbarku Warmińskim oraz Sokołowie Podlaskim pokazują, że jest możliwe dostarczenie ciepła do domów na bazie 92 proc. i 96 proc. paliw odnawialnych, i to po akceptowalnych kosztach - podkreślił dyrektor Racięcki.

Potrzebne szybkie działanie

Podczas drugiego z paneli „Kolory energii - potencjał Polski w produkcji zielonej energii” w roli prelegentów wystąpili: Thierry Deschaux, dyrektor generalny EDF SA przedstawicielstwo w Polsce - energia jądrowa, dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica, Piotr Gepert, doradca prezesa Pracodawców RP, oraz Agnieszka Skorupińska, adwokat, partner i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS.
- Transformację energetyczną w Polsce w dużej mierze realizują obecnie sami prosumenci, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdecydowały się zainwestować w instalacje fotowoltaiczne. Problem leży w zapleczu strukturalnym, niestety mamy przestarzałą sieć energetyczną, która nie nadąża za współczesnymi wyzwaniami, nie jest w stanie podołać obciążeniom. Mówiąc językiem potocznym, proces transformacji w naszym kraju przebiega nieco po partyzancku i jest to komplement, a nie zarzut, skoro przynosi on oczekiwane rezultaty - podkreślił na wstępie dr Dawid Piekarz.
Wiceprezes Instytutu Staszica zwrócił też szczególną uwagę na rolę polskiej myśli technologicznej, rodzimych start-upów, przed którymi pojawia się ogromna szansa dołączenia i wywarcia wpływu na kształtowanie się polskiej strategii energetycznej.
- Nasz największy błąd w ostatnich 20 latach to brak w Polsce elektrowni atomowej, brak mniejszych, modułowych reaktorów - musimy te braki nadrobić jak najszybciej - zakończył dr Piekarz.
fot. materiały prasowe
Thierry Deschaux zaznaczył, że czysta i bezpieczna energia to przede wszystkim energia odnawialna, która dzięki postępowi technologicznemu nie tylko jest coraz tańsza, lecz także koszty jej produkcji są coraz bardziej przewidywalne, ponieważ w zdecydowanej większości są to koszty poniesione w związku z samą inwestycją.
- W 2020 r. miks energetyczny Francji składał się w 70 proc. z energii atomowej, w 24 proc. ze źródeł odnawialnych (z 13-proc. udziałem energii wodnej i 7,9-proc. udziałem energii proc. wiatrowej) oraz w nieco ponad 1 proc. z paliw kopalnych (tylko ropy i gazu ziemnego). Tak więc prawie 97 proc. energii elektrycznej zużywanej we Francji jest wolne od emisji CO2 i jest to cel, do którego powinna dążyć Polska. Aby w przyszłości uniknąć sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia, kiedy cała inflacja w gospodarce jest prawdopodobnie spowodowana kryzysem na rynku energii, potrzebny jest przewidywalny koszt produkcji energii dla sektora przemysłowego. Optymalne rozwiązanie to energia pochodząca z atomu - mówił Thierry Deschaux.
Piotr Gepert poświęcił dużo uwagi problematyce ciepłownictwa, które stanowi podstawę rynku energii w Polsce.
- Ciepłownictwo jest w samym sercu debaty o gospodarczej, ekonomicznej oraz społecznej przyszłości energetycznej Polski. Uniezależnienie się od importu paliw kopalnianych to obecnie kwestia kluczowa. Przede wszystkim powinniśmy zdefiniować sferę popytową, duża w tym rola nie tylko władz centralnych, lecz także lokalnych, takich jak gminy. Potrzebne jest też zredefiniowanie pojęcia dużego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, podejście usługowe do klienta na każdym etapie, które ma zapewnić komfort cieplny po rozsądnej cenie, wraz ze wszystkimi wymogami środowiskowymi - zaproponował Piotr Gepert.
Nie zabrakło też tematyki bezpieczeństwa energetycznego Polski. Energia jądrowa i OZE to najbezpieczniejsze obecnie źródła energii. Polski program energetyczny musi pójść w tych kierunkach. Polska musi działać szybko i teraz, nie ma już czasu, aby czekać - zgodnie stwierdzili na zakończenie eksperci.

Transformacja się opłaci

Trzecia sesja była poświęcona tematyce finasowania transformacji przemysłowej, uczestniczyli w niej: Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka rządu ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Finansów, Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao S.A., Ryszard Radomski, dyrektor biura doradztwa finansowego dla sektora energetycznego Banku Ochrony Środowiska, Norbert Jeziolowicz ze Związek Banków Polskich, Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor w PwC, oraz Tomasz Gasiński z Deloitte Central Europe. Eksperci wyjaśnili, na ile zielone obligacje mogą wspomóc transformację oraz czy ukraiński kryzys spowolni zielone zmiany i utrudni finansowanie przedsięwzięć z tego zakresu. A także jak i gdzie szukać wsparcia dla zielonych inwestycji.
fot. materiały prasowe
- Musimy zdać sobie sprawę, że kwestia transformacji klimatycznej to kwestia zachowania naszej konkurencyjności. Bo choć w krótkim terminie transformacja będzie nas kosztować, to w długim terminie koszt krańcowy produkcji 1 MWh z odnawialnych źródeł energii jest zerowy. Jeśli my nie będziemy mieć tego rodzaju źródeł, to będziemy za nią płacić znacznie więcej niż firmy w innych krajach UE. I to bardzo negatywnie może wpłynąć na naszą konkurencyjność. Jest to oczywiście ogromne wyzwanie z punktu widzenia finansowego i społecznego, m.in. dlatego Polska będzie największą beneficjentką Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, jako że to wyzwanie jest dla nas większe niż dla innych krajów UE - podkreśliła Katarzyna Szwarc.
Jak wskazała, w Polsce bardzo dynamicznie rozwijają się zielone obligacje. Byliśmy pierwszym krajem na świecie, który wyemitował zielone obligacje skarbowe.
- Z punktu widzenia polskiej gospodarki obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem będą zyskiwać na popularności. Przed nami jest ogromne wyzwanie. Ale warto inwestować nie tylko w już zielone firmy, lecz także takie, które mają wiarygodne i dalekosiężne plany dekarbonizacyjne - powiedziała Katarzyna Szwarc.
Organizatorem konferencji jest Instytut ESG - zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem strategicznym konferencji jest: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym: Bank Ochrony Środowiska. Partnerami są: Hubmedia, Diaverum, Fundacja Energa i Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich, Instytut Biznesu.
Patronem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.
PARTNER
fot. materiały prasowe