Walka ze zmianami klimatu to dziś jedno z największych globalnych wyzwań. O tym, jak uczynić nasze środowisko czystszym, dyskutują właśnie delegaci na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Jednym z ważnych wątków debat jest zielona transformacja miast. Po pierwsze dlatego, że w miastach mieszka ponad połowa z nas. Po drugie, bo w zielonych miastach żyje się lepiej.

Zielona transformacja
Fundusze Europejskie, np. z programu Infrastruktura i Środowisko, od lat wspierają zielone metamorfozy miast. Przyczyniają się m.in. do poprawy gospodarowania wodą, jak np. przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu czy poprawy systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gdyni. Dla mieszkańców inwestycje te oznaczają mniej zanieczyszczeń, a także lepsze przygotowanie miasta na gwałtowne deszcze.
Kreują też atrakcyjne zielone przestrzenie dla mieszkańców. Tu przykładem może być zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego w Warszawie. Utworzono tam pieszo-rowerowe ścieżki zdrowia, prowadzące po dawnych nasypach kolejowych oraz miejscach ciekawych przyrodniczo. Mieszkańcy stolicy zyskali kolejne miejsce do aktywnego wypoczynku, a dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom promocyjno-edukacyjnym zwiększa się ich świadomość ekologiczna.
Ekoinwestycje w miastach to również rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego – oprócz zakupu nowoczesnych tramwajów czy autobusów, tworzenia centrów przesiadkowych powstają też na przykład drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, takie jak w Świdnicy. To inwestycja z dolnośląskiego programu regionalnego.
Uczymy się ekologii
To, czy miasto jest zielone i przyjazne, zależy od codziennych wyborów każdej i każdego z nas. Wiele w tej dziedzinie musimy się jeszcze nauczyć. Dlatego tak ważne są centra edukacji ekologicznej, jak to powstałe w 2020 r. w Katowicach dzięki śląskiemu programowi regionalnemu. W pomieszczeniach szkoły utworzono pracownie: komputerową, plastyczną, i salę audiowizualną wyposażone m.in. w drukarkę 3D, piec do wypalania gliny i sprzęt multimedialny. Ponadto powstały: kompleks przyrodniczy w miejscu nieczynnego boiska sportowego, szkółka buka pospolitego, który jest gatunkiem chronionym, ogród sensoryczno-botaniczny, który może być wykorzystywany m.in. do terapii osób niewidomych lub z zaburzeniami psychofizycznymi.
Kliknij „czytaj więcej” i zobacz, jak zmieniła się Twoja okolica dzięki wsparciu ze środków unijnych!
ikona lupy />
foto: materiały prasowe

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Autor: Jan Bugdalski