Unia Europejska planuje wzmocnić ochronę lasów, zwiększyć ich powierzchnię oraz jakość i odporność. Sposób, w jaki to się odbędzie, zależy również od każdego z nas. Dzisiaj jest ostatni dzień, żeby w ramach konsultacji społecznych wyrazić swoją opinię. Można to zrobić przez internet.

Na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej jeszcze przez kilkanaście godzin można wziąć udział w ankiecie na tematy związane ze wzmacnianiem ochrony lasów, w ramach projektowanej przez Unię Europejską strategii leśnej. Bariera językowa nie istnieje, gdyż opis i sam kwestionariusz mają też polską wersję. Można wypełnić jedynie pierwszą, podstawową część kwestionariusza, co zajmie jedynie kilka minut, wliczając w to proces rejestracji do systemu Unii Europejskiej. Jeśli ktoś ma więcej czasu i jest gotów chwilę zastanowić się nad różnymi aspektami ochrony lasów może uzupełnić drugą część formularza, co wymaga trochę głębszego zastanowienia i potrwa dłużej.

Jak możemy przeczytać w opisie konsultacji są one skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i organizacji. Przykładowo zostały w wskazane władze krajowe, regionalne i lokalne, właściciele i zarządcy lasów, przedstawiciele przemysłu i przedsiębiorstw związanych z leśnictwem, związki zawodowe, obywatele UE i krajów spoza UE (w tym młodzież), konsumenci wykorzystujący produkty drewnopochodne, organizacje pozarządowe, uniwersytety, ośrodki akademickie i badawcze, inne kraje i organizacje międzynarodowe oraz instytucje finansowe. Proces nadsyłania opinii zaczął się 25.01.2021 r., a zakończy się dzisiaj po północy czasu brukselskiego (czyli również o godzinie 24.00 naszego czasu)

Kształtowanie strategii leśnej UE jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu i wynika z ogłoszonych 5 maja 2020 roku założeń do Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 - przywracania przyrody do naszego życia. W komunikacie Komisji Europejskiej czytamy: Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o różnorodność biologiczną, regulację klimatu i wód, dostarczanie pożywienia, leków i materiałów, pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla, stabilizację gleby, uzdatnianie powietrza i wody. Stanowią one również naturalne miejsce, w którym można spędzać wolny czas i poznawać naturę. Lasy są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej w lasach.

Założenia do strategii bioróżnorodności - także w języku polskim - możemy znaleźć TUTAJ.