W Europie od 2015 roku nastały najpoważniejsze letnie susze od ponad 2 tys. lat. Mogą mieć katastrofalny wpływ na rolnictwo - powiedział jeden z autorów opublikowanego w poniedziałek badania Ulf Buntgen z Uniwersytetu Cambridge, cytowany przez sieć France 24.

Badając słoje zarówno żywych dębów, jak i drewna dębowego odzyskanego z budynków i stanowisk archeologicznych, naukowcy ustalili, że nasilające się od 2015 roku susze są zjawiskiem bez precedensu od czasów rzymskiego imperium.

Buntgen, który jest profesorem specjalizującym się w analizach systemów środowiskowych ostrzega, że jest to zjawisko groźne nie tylko dla upraw, ale też dla całych ekosystemów i społeczeństw.

Współautor badania prof. Mirek Trnka z Centrum Badawczego CzechGlobe czeskiej Akademii Nauk, ocenia, że ustalenia poczynione dzięki tej analizie są "szczególnie alarmujące" jeśli chodzi o przyszłość rolnictwa i lasów.

France 24 przypomina, że od 2015 roku Ziemia doświadczyła pięciu najgorętszych lat odkąd prowadzone są pomiary temperatur. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzegła, że produkcja żywności jest "niezmiernie wrażliwa" na zmiany klimatu.

Ryzyko coraz częstszych fal ekstremalnych upałów rośnie też wraz ze zmianami biegu prądów strumieniowych przenoszących masy powietrza, które mogą spowodować niekorzystne zmiany w regionach odpowiedzialnych za blisko jedną czwartą światowej produkcji żywności, w tym Zachodniej Ameryce Północnej, Zachodniej Europie, Zachodniej Rosji i na Ukrainie.

Wyniki badania zostały opublikowane w brytyjskim miesięczniku naukowym "Nature Geoscience".