Z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach wystąpił w grudniu Senat. Jej celem jest umożliwienie gminom wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin. Obecne przepisy pozwalają na wybór jednej metody na całym obszarze gminy.

Sejm zajmie się projektem na najbliższym posiedzeniu. Zaplanowano je na dni 23, 24 i 25 stycznia 2013 roku.