Prowadzenie ewidencji odpadów od stycznia 2020 roku odbywać się ma wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Czy się uda w tym terminie? To duże wyzwanie, ale konieczne do realizacji.

- System ma zbierać dane w czasie rzeczywistym, które pozwolą na bieżącą kontrolę gospodarki odpadami. Liczymy, że to ostatecznie zlikwiduje szarą strefę w tym tak ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska sektorze. Rzetelne dane w tym zakresie są również podstawą podejmowania konkretnych działań zarówno w perspektywie krótko, jak i długo okresowej – zapowiada wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

W bazie gromadzone są informacje między innymi o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. Znaleźć się też tam mają również dane o osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Firmy, które nie wpisały się do rejestru, a miały taki obowiązek, nie będą mogły legalnie prowadzić działalności.

- „Ewidencja odpadowa” jest istotnym elementem działalności inwentaryzacyjnej, sprawozdawczej i kontrolnej zrównoważonej gospodarki odpadami. Wspieramy tę inicjatywę resortu, Fundusz finansuje realizowany przez Ministerstwo Środowiska projekt „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, który jest realizowany zgodnie z zapisami ustawy o odpadach – mówi Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk.

- W pełni funkcjonująca BDO jest narzędziem długo wyczekiwanym przez całą branżę odpadową. Jej uruchomienie powinno doprowadzić do uszczelnienia systemu i dostarczyć wiarygodnych danych dotyczących ilości odpadów i sposobów postępowania z nimi – podkreśla Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Wprowadzenie nowych zasad w ewidencji to ogromne wyzwanie dla wszystkich posiadaczy odpadów – przedsiębiorców, właścicieli instalacji i firm przewozowych, które jednak przyniesie duże ułatwienia dla przedsiębiorców.

- Dzisiaj branża recyklingu opierać się musi na swoich kontaktach i praktycznie często trzeba szukać odpadów. Jeżeli będzie dostęp w sposób statystyczny do danych zawartych w bazie umożliwi to prawidłowe lokalizowanie instalacji przetwórczych blisko miejsc ich powstawania. Kluczem do sukcesu jest, aby BDO nie było wyłącznie narzędziem kontrolnym, ale w szczególności uwzględniającym oczekiwań użytkowników – zaznacza Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

Tematyka odpadów, ich zagospodarowania, systemów recyklingu i wymogów, jakie stoją przed właścicielami instalacji odpadowych będzie miała ważne miejsce jesienią podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System, organizowanych nieprzerwanie od 30 lat przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Będzie tu również możliwość wymiany doświadczeń z pierwszego okresu wdrażania zmienionej w ubiegłym roku ustawy o odpadach oraz dyskusji i konsultacji o dalszych proponowanych zmianach.

Międzynarodowe Targi Pol-Eco System skupiają przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, co czyni je najważniejszym wydarzeniem w sektorze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.  W tym roku zostaną poprzedzone wydarzeniami Dnia Informacyjno-Szkoleniowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który planowany jest 8 października 2019 roku. W trakcie 31. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System będą miały miejsce także uroczystości Jubileuszu 30-ecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lidera systemu finansowania projektów ekologicznych w naszym kraju.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System odbędą się w dniach 9-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

www.polecosystem.pl